Частен
професионален колеж
"София"
  СПЕЦИАЛНОСТИ  ПРИЕМ    АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ- I КУРС II КУРС КОНТАКТИ За нас Випуск  Кариери  

За контакт

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Адрес, телефон, e-mail


Администрация:
София,
ул. Г. Вашингтон 12
тел: 02 983 12 29 (в работно време от 9:00 до 17:00 часа)
e-mail: eacet_17@abv.bg

Директор:
доц. д-р Емил Велинов
тел: 0888 903 308 ; 0895 59 56 90
e-mail: emilvelinov@yahoo.com