Частен
професионален колеж
"София"
  СПЕЦИАЛНОСТИ  ПРИЕМ    АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ- I КУРС II КУРС  КОНТАКТИ За нас Випуск  Кариери  

Прием
Документи


Подаване на документи


Семестриални таксиПреместване от други колежи

 

Условия за прием 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СА СЛЕДНИТЕ:

Изискванията към кандидатите за обучение, се отнасят за минимална възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище, входящо квалификационно равнище.
Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването за обучение е 16 год.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо,че професията, по която желае да се обучава не му е противопоказна.
Входящото образователно равнище на кандидата е завършено средно образование.