Частен
професионален колеж
"София"
За нас  Обучение  Прием   Актуална информация  Структура  Контакт 

Нашата история

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане на качеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение


    Дейността си в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение започнахме през 2005 година. В системата на професионалното образование и обучение заемаме водещо място в областта на съвременните изисквания към формите и методите на професионална подготовка. В обучението участват хабилитирани преподаватели с богат академичен опит и такива с дългогодишен професионален стаж придобит от ръководните длъжности, които заемат в съответната професия. Предлагат се утвърдени от лицензиращите държавни органи учебни програми, доказали своите стойности в практиката на европейското професионално образование и обучение.Член сме на Българската асоциация на частните училища. Поддържаме активно сътрудничество с Нов Български Университет, Варненски свободен университет и Висше училище по застраховане и финанси. Имаме договор за продължаване на образованието на нашите випускници в бакалавърски програми на Нов Български Университет, Варненски свободен университет и Висше училище по застраховане и финанси. Обучаваме специалисти по договор с Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.От 2008г. започнахме прием на обучаеми от други държави.