Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас Обучение Прием  Актуална информация Структура Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Защо да изберете нас


Колеж "София" е създаден съгласно Закона за Народната просвета и е част от образователните структури в България.Лицензиран е от МОН , за всяка професия. Ние предлагаме високо-професионална,компетентна и конкурентна на националния и европейски пазар на труда квалификация,която се получава чрез:
 • редовно, задочно обучение и чрез самостоятелна подготовка;
 • перспективни и с голямо търсене на пазара на труда специалности;
 • легитимност на предлаганите учебни програми;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • съвременни методи и форми на обучение;
 • съвременна и модерно оборудвана учебно-материална база;
 • учебни комплекси разположени в централната и най-комуникативна част на София;
 • достъпна цена съобразена с възможностите на българските граждани;
 • разсрочено плащане на семестриалните такси;
 • закрепена с договор възможност за придобиване на висше образование;
 • уважение и коректност към всеки избрал да следва при нас;
 • висока взискателност към подготовката на обучаемите;
 • придобиване на документ с европейска валидност.


  СЛЕДВАЙТЕ СЕГА!!!