Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием  Кариери  Актуална информация   Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

КАРИЕРИ

  • ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
  • ЗА КОЛЕЖАНИ
    Кариерният център на Колеж "София" поддържа, развива и разширява връзките както с работодатели, така и с организации с нестопанска цел. Изгражда ефективна информационна мрежа, която да е основната връзка между колежа и бизнеса. Той осигурява връзка с успешно завършили обучението си колежани; учебно консултантски екипи; възможност за вътрешно-фирмено обучение; разработки на бизнес проекти; информация за работа, стажове и бригади в страната и чужбина; подготовка за интервюта с работодатели, консултиране и подготовка на документи за работа; професионално ориентиране-избор на професия.