Частен
професионален колеж
"София"
  СПЕЦИАЛНОСТИ  ПРИЕМ    АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ- I КУРС II КУРС  КОНТАКТИ За нас Випуск  Кариери  

Обучение

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ-Фирмен мениджър

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО- Хотелиер

БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ-Екскурзовод

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ НА РАДИОПРЕДАВАНЕ


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ - Проектант

РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

ФОТОГРАФ-фоторепортер

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Обучение


ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:


РЕДОВНА:

Тази форма на обучение е дневна и присъствена. Учебните занятия са шест часови, предимно сутрин.

ЗАДОЧНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез двуседмични очни занятия. Изпитната сесия е в края на семестъра.

САМОСТОЯТЕЛНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез самостоятелна подготовка и семестриални изпитни сесии.

ДИСТАНЦИОННА:

Провежда се по учебни дисциплини(модули).За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време. Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки обучаем. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата. Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване. Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден - изпит по теория на професията, втори ден-изпит по практика на професията (защита на проект).


Продължителността на обучението за всички специалности е две години.
Преминаването от една в друга форма на обучение става в края на учебната година.