Частен
професионален колеж
"София"
За нас Обучение Прием  Актуална информация Структура Контакт 

Нашата Мисия

Нашата мисия

Нашата история

Образователни
принципи
и ценности


Цели и задачи

Защо нас

Международно
сътрудничество и
партньорство


Научно-
изследователска
дейност


Система
за оценяване и
поддържане на
качеството


Признание и
акредитация


Библиотека

Местоположение

Съвременно специализирано обучение, което:


 • стимулира ученолюбието на колежаните и желанията за продължаване на образованието;
 • е фактор за създаване на ценностна система в обществото и бизнеса;
 • създава конкурентни специалисти на националния и международния пазар на труда;
 • прилага международни стандарти в образователната си политика;
 • формира практико-приложни знания и умения в партньорство с други обучаващи организации наши и чуждестранни компании;
 • създава международна перспектива на обучените специалисти;
 • стимулира адаптацията на обучените специалисти към условията на европейския пазар на труда;