Частен
професионален колеж
"София"
За нас Обучение Прием  Актуална информация Структура Контакт 

Образователни принципи и дейности

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане на качеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Образователни принципи и дейности


 • Спазване на традициите на българското професионално образование и обучение;
 • Прилагане на международния и европейски опит в професионалната подготовка на обучаемите;
 • Съвременна образователна и управленска структура на обучаващата организация;
 • Оптимално съчетание на теоретичната с практическа част на образованието и обучението;
 • Широко застъпено чуждоезиково обучение;
 • Придобиване на степен за професионална квалификация по лицензираните специалности;
 • Адаптиране на учебните планове към структурата и съдържанието на обучението във ВУЗ по съответните специалности.

  ВАЖНО:

  От 2007г. професионалното обучение в България е включено в интегрираната Европейска система за трансфер и натрупване на кредити за учене през целия живот. Документите издавани от Колеж "София" са съобразени с Единна Квалификационна Рамка, която отговаря на Европейските стандарти за продължаващо обучение и образование прието през 2005г. в Берген-Болонски процес. Дипломираните колежани имат възможност чрез трансфер на натрупаните кредити да продължават своето професионално обучение както в България, така и в Европа. Гъвкавостта на Европейската квалификационна рамка осигурява и улеснява признаването и трансфера на квалификации. Квалификациите придобити в колежа се използват като вход за учене във висшето образование.