Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием   Актуална информация  Структура  Контакт 

ЧПК/ЦПО

Нашата мисия

Нашата история

Образователни принципи и ценности

Цели и задачи

Защо нас

Международно сътрудничество и партньорство

Научно-изследователска дейност

Система за оценяване и поддържане накачеството

Признание и акредитация

Библиотека

Местоположение

Местоположение


Учебния комплекс се намира в централната градска част на София на гърба на Централни хали, ул.Георг Вашингтон 12, /между улиците Екзарх Йосиф и Симеон/.