Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас Обучение Прием Кариери Актуална информация  Контакт 

Прием
Документи


Подаване на документи


Семестриални такси


 

Документи


Кандидатите подават:
 • заявление за кандидатстване;
 • копие от дипломата за завършено средно образование (може да се представи по-късно);
 • медицинско свидетелство от личен лекар;
 • три снимки (паспортен формат-матирани);
 • документ за платена такса (таксата може да се плати на място при записването);

  ВАЖНО! Приемат се и кандидат-колежани с Удостоверение за завършен гимназиален клас, които не са положили успешно изпити от матурата. През двугодишният период на обучение в колежа, трябва да положат успешно изпитите и да получат Диплома за завършено средно образование.