ПРИЕМ  СПЕЦИАЛНОСТИ КОНТАКТ За нас  Актуална информация  

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ЦПО


І.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ :

Провежда се по учебни дисциплини(модули).За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време. Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки обучаем. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата. Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване. Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден - изпит по теория на професията, втори ден-изпит по практика на професията (защита на проект).

ІІ.ПРЕДЛАГАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ :

КодПрофесияКодСпециалностСтепен на професионална квалификацияТакси
1 213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

31600 лева
2346010

Офис-мениджър

3460101

Бизнес-администрация

31600 лева
3344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

31600 лева
4341020

Продавач-консултант

3410201

Продавач-консултант

21050 лева
5482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

1490 лева
6523050

Техник на компютърни системи

5230502

Компютърни мрежи

31600 лева
6811010

Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

31600 лева

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Дистанционно обучение за специалности от четвърта степен на професионална квалификация, вижте тук -Специалности

ІІІ.ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЖЕЛАНО ОБУЧЕНИЕ :

Заявление за дистанционно обучение-тук

Попълнената форма за обучение се изпраща на e-mail eacet@abv.bg

Отговор относно организацията и процедурите за провеждане на обучението ще получите до пет работни дни.