Частен
професионален колеж
"София"
/ЦПО
За нас  Обучение  Прием  Кариери  Актуална информация   Контакт 

Прием
Документи


Подаване на документи


Семестриални такси


Преместване от други колежи


Желаещите да продължат образованието си в Колеж "София", които са започнали обучението си в други колежи, следва да представят колежанска книжка или друг документ от предишния колеж, от който да са видни успешно положените изпити и получената оценка. Признават се положените изпити и срока за обучение не се удължава. При преместване преди семестриална изпитна сесия, изпитите се полагат в Колеж "София" без доплащане на допълнителна такса.